Nationell Transhälsakonferens 2023

ENGLISH

Här hittar du en .pdf av vårt program (på engelska) för vår första Nationella Transhälsokonferens, som hölls den 11:e och 12:e november 2023, på Blå Stället Kulturhuset, Angered, i Göteborg. Ladda ner och dela gärna!

Du kan också scrolla ner för att hitta en sammanfattning av all information på svenska, här på vår hemsida.

Lördag 11:e november


Föreläsning: “Transliv: från kontroll till självledning”, Lina Mulero

🕚: 10:15 till 11:30 (10min paus ingår)

Föreläsningen erbjuder en överblick av den biomedicinska modellen, vårdstandarderna, könsidentitetsmottagningarna, samt en kort sammanfattning av aktivitströrelserna i Katalonien. Vi kommer även att diskutera APA (DSM V) / WHO (ICD 11), den av Katalonien antagna nya hälsomodellen (“CatSalut Instruction 14/2017”), decentralisering (regionell fördelning i primärvården), WPATH (World professional Association for Transgender Health) / SOC 8, samt självbestämmande och egenvård av könsrelaterade medicinska processer.

Lina (hon) är referensperson för Förvaltning och Service, och för tjänsten Attention to Citizens in Trànsit: Healthcare and Promotion vid “Catalan Health Institute”. Hon är också en samarbetande lärare i kursen “Utbildning i könsmångfald: transpersoner”, under det fjärde året av medicinexamen, vid universitetet i Barcelona. Lina har många års erfarenhet, både som vårdgivare och som aktivist för transpersoners rättigheter, och hon är talesperson för plattformen Transforma la Salut (“Transformera hälsan”), Barcelona.Lina är också medlem i “Observatory against homophobia”, i Camp de Tarragona, Katalonien. (Trànsit)

Panel: “Svart icke-binär och trans i det svenska (sjuk)vårdssytemet”, Ese, Andi Malm; modererad av Kesiena Opal Boom

🕚: 11:35 till 12:20

Den här panelen har kommer att ha sin utgångspunkt i vad det innebär att vara svart och trans eller icke-binär inom vården i allmänhet, men även inom den könsbekräftande vården. Vi kommer att utforska vilka förändringar som bör göras för att minska vårdbarriärerna och även att ifrågasätta de rasistiska strukturer som finns inom vården i Sverige.

Ese (hen) är en nigeriansk-svensk multidisciplinär artist och kulturarbetare bosatt i Göteborg. Ese arbetar med text- och videoinstallationer. I sina verk engagerar hen sig i fårgor rörande HBTQIA+ och mental hälsa. Ese har avlagt en konstnärlig kandidatexamen i Filmkomposition från HDK-Valand – Högskolan för konst och design.

Andi Malm (han/hen), en blivande sjuksköterska och afro-politisk transaktivist. Har arbetetat med hälsoinitiativ för trans/queer målgruppen under många år, inklusive genom RFSL, samt som konsult hos den dåvarande föreningen Transhälsan. Startade “Queer Kallis” i Ribersborg öppenbad i Malmö år 2018. Producerade fotokalendern “Transkalendern” (2021) där svenska transatleter porträtterades samt fotona visades även som en utställning i offentliga utrymmen. Jobbar nu med olika konstprojekt och transsynlighet.

Kesiena Boom (hon) är socialarbetarpraktikant med tidigare examen i sociologi och genusvetenskap. Hon har arbetat i tio år som skribent och skrivit om sex och relationer, feministisk teori och praktik samt ras och antirasism. Hon har också varit aktiv som queer ungdomsledare inom RFSL och är skaparen av Tamam Luna, en separatistisk mötesplats för queera och transpersoner i åldrarna 13-19 i Malmö.

Lunchpaus: Njut av vår konstutställning!

🕚: 12:20 till 13:20

Njut av din lunch, vandra omkring i konstutställningen – skapad i samarbete med SAQMI – och använd den här stunden för att spela in ditt vittnesmål om dina upplevelser inom vården.

Läs mer om utsällningen här.

“Vad är Trans Hälsoplattformen?”, Trans Hälsoplattformen

🕚: 13:20 till 13:30

Kom och lär er om oss, varför vi finns, vilka våra mål och värderingar är samt hur du kan gå med oss i våran kamp för en bättre transvård! Presenterat av Max.


Trans Hälsoplattformen är ett initiativ som samlar trans personer, vårdgivare och organisationer. Målet med plattformen är att avpatologisera trans- och icke-binära identiteter och att förbättra transhälsan i sjukvården i Sverige.

Max (hen/han) är en HBTQIA+ aktivist och en av THP:s styrelsemedlemmar. Max studerar Genusvetenskap på Göteborgs universitet och hen fokuserar sina studier på queera liv och aktivism. Hens nuvarande forskningsprojekt kretsar kring samkönat partnervåld i Namibia.

Röster från communityt

🕚: 13:30 till 13:45

Kommer snart!

Röster fån organisationer

🕚: 13:50 till 14:20

Representanter från organisationer i Sverige som arbetar med frågor som rör transpersoner, icke-binära och intersexpersoner reflekterar över hur arbetet har bedrivits historiskt, vad de gör idag och vilka framtidsvisioner de har för vår hälsa och våra liv.

Johannes Edenteg (han) är ordförande för FPES.

Signe Krantz (hon) är ordförande för Transammans.

Paloma Halén Román (hon) är ordförande för Patientförening för transpersoner.

Jacob Lidman (hen/han) är vice förbundsordförande i RFSL Ungdom.

Katarina Bergehed (hon) är senior policy rådgivare, SRHR, kvinnors & HBTI-personers rättigheter.

Panel: “Detransitioning: att bryta tabun”, Orlando Deya, Siri Landgren, Sam Lindskog; modererad av Sam Message

🕚: 14:45 till 15:30

Allt eftersom moralpaniken ikring transpersoner fortsätts att förstärkas, tar vi här en stund att diskutera ett ämne som ofta anses som tabu: omtransition. Många väljer att att använda som vapen idén att transpersoner kan komma att ångra sina transitioner, men vi väljer att istället utforska några av de nyanser, myter och känsloargument omkring vad som tyvärr har blivit ett kontroversiellt ämne. Genom detta utforskande kommer vi även att ifrågasätta konceptet identitet och dess relation till binärt tänkande, samtidigt som vi kommer att kunna fördjupa oss i att se transition som en flytande, föränderlig och kontinuerlig process.

Orlando Deya (hen/hon) från TDoR Kommittén Göteborg, är en visionär icke-binär och föreverligt föränderligt genderfluid utbränd transaktivist. En cyklande poet, en radikal aktivist for psykisk hälska och en blomälskande artist. (TDoR Kommittén Göteborg)

Siri Landgren (hon/hen) är en artist och skribent. Hennes senaste projekt Failing Identity är en utforskning och kritik av konceptet identitet och dess tillämpning inom politk och existensiella frågor.

Sam Lindskog (hen) är ibland en community-organisatör, men är oftast bara trött. Hen har funnit sig i att aldrig kunna hitta sitt sanna kön, men hen rotar fortfarande runt efter könseufori, djupare relationer och vilda rätter.

Sam Message (hen) är en artist och communityorganisatör bosatt i Göteborg. I sina verk utforskar hen hur konst & kultur kan användas för att väva nya kontakter mellan människor för att skapa en mer mångfaldig, inkluderande och hållbar HBTQ+ rörelse.

Söndag 12:e november

Workshop: “Varför depatologisering?”, Lina Mulero

🕚: 10:10 till 11:00

Denna workshop kommer det att gås igenom vad avpatologisering av trans och icke-binära identiter fungerar i praktiken. Workshoppen kommer även att öppna för en diskussion gällande vikten av avpatologisering för att förbättra transvården och hur vi kan nå det målet inom det nuvarande svenska sammanhanget.

Lina (hon) är referensperson för Förvaltning och Service, och för tjänsten Attention to Citizens in Trànsit: Healthcare and Promotion vid “Catalan Health Institute”. Hon är också en samarbetande lärare i kursen “Utbildning i könsmångfald: transpersoner”, under det fjärde året av medicinexamen, vid universitetet i Barcelona. Lina har många års erfarenhet, både som vårdgivare och som aktivist för transpersoners rättigheter, och hon är talesperson för plattformen Transforma la Salut (“Transformera hälsan”), Barcelona.Lina är också medlem i “Observatory against homophobia”, i Camp de Tarragona, Katalonien. (Trànsit)

Workshop: “Alternativ till centraliserad (sjuk)vård (NHV)”, Megan Norris

🕚: 11:10 till 12:00

Denna workshopkommer att inledas med en introduktion om hur centraliserad vård (nationell högspecialliserad vård – NHV) – särskilt i länder med stor markyta – skapar systematiska brister vad gäller tillgänglighet för vår community, samt detta jämfört med ett decentraliserat system som skulle möjliggöra och stärka olika medicinska miljöer och platser för att de ska kunna tillgodelse den allmäna trans och könsöverskridande befolknigen.

Megan (hen) är doktorand vid Waikatos universitet. Hen är icke-binär och ursprungligen från Kanada, men är i nuläget bosatt i Hamilton, Nya Zeeland. Hens nuvarande doktorandprojekt fokuserar på att förbättra tillgängligheten till jämlik vård för transcommunities genom att utbilda vårdpersonal.

Lunchpaus: Njut av vår konstutställning!

🕚: 12:00 till 12:45

Njut av din lunch, vandra omkring i konstutställningen – skapad i samarbete med SAQMI – och använd den här stunden för att spela in ditt vittnesmål om dina upplevelser inom vården.

Läs mer om utsällningen här.

Workshop: “Att ta hand om oss själva och vår community”, Benzo Canela, BEGRÄNSADE PLATSER

🕚: 12:45 till 14:15

Vi vet alla att egenvård för oss och vårt samhälle är ett måste för att fortsätta. Denna workshop är planerad att vara ett utrymme för att träffas och koppla av tillsammans medan vi sätter vår hälsa i centrum och lär oss några hembehandlingar som hjälper oss att lindra. Vi kommer att närma oss några vanliga symtom som ångest, sömnlöshet, mental hyperaktivitet, utmattning eller ryggsmärta; ur perspektivet av kinesisk medicin.

Vi kommer att prioritera trans, rasifierade, utbrända och icke-binära människor.

Benzo Canela (alla pronomen) är en akupunktör för nuvarande bosatt i Barcelona där hen har sin hälsomottagning fokuserad på traditionell kinesisk medicin. Han är också med i föreningen Zhong, en självstyrd undervisningsklinik. Just nu håller hon på med projektet TransAkupunktur, en traditionell kinesisk hälsomottagning för trans och könsöverskridande personer i Barcelona.

Denna konferens möjliggjordes med hjälp av:

Logo for ABF, Arbetarnas Bildningsförbund.
Logo 'med stöd från Västra Götalandsregionen'.
Logo of SAQMI, the Swedish Archive for Queer Moving Images.
Logo for FundAction.
Logo of Göteborgs Stad.