För Transpersoner Och Icke-Binära Personer

ENGLISH

Våra värderingar

Trans hälsoplattformen är ett initiativ som syftar till att föra samman transpersoner, vårdgivare och organisationer för att tillsammans arbeta för att förbättra transhälsan i sjukvården i Sverige. Två viktiga pelare som vår organisation bygger på är vår tro på självbestämmande och avpatologisering av trans- och icke-binära identiteter.

Läs mer om oss på vår ‘Om oss‘-sida!

Vår hälsa, våra liv!

Vårt nästa stora evenemang är den första installationen av den nationella transhälsokonferensen som vi anordnar den 11-12 november i Göteborg, Sverige. 

Vi samlar experter, aktivister och samhället för att diskutera och planera för vår hälsa och våra liv! Gör dig redo för inspirerande samtal, informativa workshops, en konstutställning och möjligheter att stärka dig själv. Låt oss träffas, dela kunskap och bygga strategier för den samhällsförändring vi vill se. 

I en tid när den statliga finansieringen av offentligt finansierad vård skärs ned och där transfobin når nya höjder med public service som verktyg, hoppas vi kunna skapa en plats för lyssnande, lärande och kollektiv handling tillsammans.

Läs mer om detta på vår ‘Evenemang‘-sida!

Registrera dig för att delta i konferensen HÄR!

Make your voice heard

Vårt uppdrag är att stärka transpersoner och personer med olika könsidentiteter (TGD, för trans och gender-diverse på engelska) genom att tillhandahålla en säker plats där de kan söka hjälp, anmäla diskriminering och få tillgång till förtjänat stöd samtidigt som vi förespråkar ett bättre hälso- och sjukvårdssystem. Vi är fast beslutna att göra detta till verklighet för TGD-samhället.

Vår ambition är att erbjuda ett mångfacetterat stöd:

  • att hjälpa till med att lämna in klagomål och vägleda dig genom patientnämndens rapporteringsprocess (dvs. Patientnämnden, IVÖ eller Löf) med vårt erfarna team.
  • att agera som mellanhänder som outtröttligt för fram dina synpunkter till relevanta myndigheter eller organisationer och förstärker din röst. 
  • att ge känslomässigt och praktiskt stöd utöver de juridiska aspekterna och sammanföra dig med resurser för att klara av de utmaningar du kan ställas inför. 

Ditt privatliv och din integritet är av största vikt för oss, och vi behandlar din information med största diskretion och respekt. Ditt välbefinnande är vår prioritet.

Om du är redo att ta nästa steg, kontakta oss via vår webbplats (här).

Bli medlem!

Vi vill sätta TGD-communitymedlemmarna själva i centrum för vad vi har för avsikt att göra. 

Gå med i vårt uppdrag! Bli en del av våra arbetsgrupper och hjälp oss att sätta ihop den nationella transhälsokonferensen.

Ju fler medlemmar vi har, desto högre kan vår röst höras och desto starkare blir våra krav. 

Läs mer om hur du blir medlem i THP här!