För Organisationer

ENGLISH

Våra värderingar

Trans hälsoplattformen är ett initiativ som syftar till att föra samman transpersoner, vårdgivare och organisationer för att tillsammans arbeta för att förbättra transhälsan i sjukvården i Sverige. Två viktiga pelare som vår organisation bygger på är vår tro på självbestämmande och avpatologisering av trans- och icke-binära identiteter.

Läs mer om oss på vår ‘Om oss‘-sida!

Vår hälsa, våra liv!

Vårt nästa stora evenemang är den första installationen av den nationella transhälsokonferensen som vi anordnar den 11-12 november i Göteborg, Sverige. 

Vi samlar experter, aktivister och samhället för att diskutera och planera för vår hälsa och våra liv! Gör dig redo för inspirerande samtal, informativa workshops, en konstutställning och möjligheter att stärka dig själv. Låt oss träffas, dela kunskap och bygga strategier för den samhällsförändring vi vill se. 

I en tid när den statliga finansieringen av offentligt finansierad vård skärs ned och där transfobin når nya höjder med public service som verktyg, hoppas vi kunna skapa en plats för lyssnande, lärande och kollektiv handling tillsammans.

Läs mer om detta på vår ‘Evenemang‘-sida!

Registrera dig för att delta i konferensen HÄR!

Det är där

du kommer in

i bilden! 

För att nå våra mål, organisera våra evenemang, påverka lagstiftningen och uppnå samhällsförändring måste vi bygga solidaritet mellan oss och stärka våra samhällen. 

Just nu är den största påverkan du kan ha genom att hjälpa oss att arrangera den nationella transhälsokonferensen. Bidra med volontärerfinansieringdela våra evenemang och namn genom dina nätverk, och helt enkelt dyka upp

Din organisation kan bli medlem i Trans hälsoplattformen och stödja oss i våra strävanden, både ekonomiskt, politiskt och praktiskt. Ju fler medlemmar vi har, desto högre kan vår röst höras och desto starkare blir våra krav. 

Läs mer om hur du gör din organisation till medlem i THP här!